Обучение


КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

УЧЕБЕН ПЛАН

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

УЧЕБЕН ПЛАН - АНОТАЦИЯ

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

ПОПЪЛНЕНА МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ


ПРИМЕРНО МОТИВАЦИОННО ПИСМО


ПЕРСОНАЛЕН ТАЛОН

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА


До 17.00 ч. на 29 септември 2016 г. се приемат документи  за участие в прием „платено обучение” .

Съгл. чл. 11, Т. 1.1. от Правилника за прием на магистри в СУ Св. Климент Охридски" за учебната 2017/2018 г. 
лицата, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане; Документи на кандидати със завършен ОКС "магистър", независимо дали са били в прием "държавна поръчка" или "платено обучение" няма да бъдат приемани за участие в конкурсния изпит за прием "държавна поръчка", а само за прием "платено обучение".
 

До 17.00 ч. на 11 септември 2017 г. се приемат документи  за участие в прием „държавна поръчка” .
 
 

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by