лектори


доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА

Юлия Захариева е български експерт по право на ЕС и по правни и политически проблеми на европейската интеграция. Тя е един от основателите на Катедра "Европеистика" във Философския факултет на СУ. Преподава право на ЕС в специалност "Европеистика" и в Академията на МВР. В магистърската програма „Право на ЕС” чете лекции по европейска интеграциs и институции на ЕС. Била е в състава на експертните екипи по участието на България в ОССЕ и Европейския конвент, на екипа от български експерти по европейска интеграция (Екип Европа). Има многобройни участия в международни форуми и редица публикации. Автор е и на учебни пособия.

Юлия Захариева е завършила Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в Института по правни науки към БАН. Специализира в Центъра за европейски изслезвания в Торино, Италия, в Колежа на Европа в Брюж, Белгия и в университетски центрове в Москва, Париж, Монпелие, Маастрихт и др.


 
проф. дюн Атанас СЕМОВ, Chair Jean Monnet Professor

Атанас Семов е преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет и ръководител на международната магистърска програма "Право на ЕС", директор на Института по европейско право, заместник-председател на Българската асоциация по международно право и главен редактор на "Международния журнал по ядрено право" - Париж, ръководител на първата катедра "Жан Моне" в Софийския университет, а понастоящем е съдия в Конституционния съд на Република България.

В магистърската програма води лекции по въпросите на гражданството на ЕС и правата на човека, източниците на правото на ЕС, принципите на прилагане на правото на ЕС, съдебната система на ЕС.проф. д-р Благой ВИДИН

Благой Видин е председател на УС на Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на Софийския университет. Ръководител е на международната магистърска програма "Право на ЕС". Преподава Международно публично право в СУ. В магистърската програма чете лекции по Международно публично право и Международни организации в модула за неспециалисти.


доц. д-р Христо ХРИСТЕВ


Преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ от 2007 г., хоноруван преподавател по право на ЕС и международно право в Академията на МВР (2010-2014) и преподавател по право на ЕС в Института по публична администрация (2006 досега).  Гост лектор в Университета на Нанси и Университета на Бордо, Франция. Христо Христев е завършил юридическо образование в Софийския университет и Магистърска степен по право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция. Защитил е докторска степен с тема “Процесът на европейска интеграция и признаването на наказателна компетентност на ЕС” в Софийския университет и в Университета на Лотарингия, Франция. Автор на редица публикации по въпроси на европейската интерация и правото на ЕС, както и на преводи на различни стати и издания от френски на български език.  Съветник по европейски въпроси в кабинета на служебния министър-председател Георги Близнашки (2014) и в кабинета на министъра на правосъдието Христо Иванов (2014-2015).
 


доц. д-р Иван СТОЙНЕВ

Доц. д-р ИВАН СТОЙНЕВ е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. През 2013г.  е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В периода 2015-2017г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г. е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно събрание. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“.  От 2013г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия. Член е на Българската асоциация по международно право, а от 2018г. е неин главен секретар. Области на компетентност: конкурентно право, търговско право, защита на интелетуалната собственост, административно право и процес, обществени поръчки, енергетика, право на Европейския съюз и др.  Владее отлично френски и английски.


Кирил ПАНГЕЛОВ

Кирил Пангелов е експерт по право на конкуренцията. Работи в Комисията за финансов надзор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Икономика” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция). Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право по конкуренция. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

              В магистърската програма чете лекции по правна защита на конкуренцията в ЕС.

Проф. Жан-Дени МУТОН / Prof. Jean-Denis MOUTON

 Проф. Жан-Дени МУТОН е сред най-бележитите френски специалисти в областта на международното и европейското право. Има богата професионална кариера и съчетава множество академични и административни длъжности.
Преподава международно и европейско право в Университета на Лотарингия (бивш университет Нанси-2), в Университетския център в Люксембург, в Европейския институт за публична администрация в Маастрихт, в Института за политически изследвания в Париж и др.
Директор   е   на  Департамента  по  юридически  и  политически  науки  на  Европейски университетски център в Нанси, на Центъра за изучаване и изследване на Международното и Европейското право, на Къщата на страните от Централна и Източна Европа.
Професор Жан-Дени МУТОН е почетен доктор на Софийския университет и кавалер на почетния легион на Франция.

 

  
Проф. Етиен КРИКИ / Prof. Etienne CRICQUI
 
 

Проф. Етиен КРИКИ е сред най-бележитите френски специалисти в областта на политическите науки и съчетава множество академични и административни длъжности. Преподава политически науки в Университета на Лотарингия.
Почетен Декан е на Факултета по право, икономика и управление на Университета на Лотарингия директор Европейски университетски център в Нанси.

Проф. Крики има голям брой значими публикации. Някои от последните са:

  

Доц. Иван БОЕВ / Maitre de conferences Ivan BOEV

Доц. Иван БОЕВ е едно от големите български имена във Франция, известен специалист в областта на международното и европейското право.
Доц. Иван БОЕВ преподава институционално право на Европейския съюз в Университета на Лотарингия и води практически семинари по международно публично право, материално право на ЕС, конституционно право. Доц. БОЕВ е организатор на конференции и изследвания за Източна Европа и нейното интегриране в ЕС, както в частност и за България.

 

 
2.     УНИВЕРСИТЕТ НА СТРАСБУРГ (СТРАСБУРГ III "РОБЕР ШУМАН")
 
 

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР / Prof. Florence BENOIT-ROHMER

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР е сред най-бележитите френски специалисти в областта на публичното право. Тя съчетава множество академични и административни длъжности, сред които ръководството на Университета на Страсбург.
Преподава публично право в Университета на Страсбург , специалист е още по конституционно право на страните от Източна Европа, интересува се от правата на човека, основните права и свободи в ЕС, правата на малцинствата и др.
 

 


 
 

 

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ / Prof. Jean-Paul JACQUE

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право. Професорът има изключително богата научна, академична и административна професионална кариера.
Преподава право на ЕС и ЕО в Университета на Страсбург , в Колежа на Европа в Брюж, в Института за Европейски изследвания към Свободния университет в Брюксел. Гостуващ професор е в Университетите в Барселона, Фрибург, Льовен, Лисабон.
Директор е на Правната служба на Съвета на Министрите на ЕО, Брюксел. Бил е президент на Университета "Робер Шуман" Страсбург III в периода 1983-1990.

 


 
Проф. Доминик РИТЛЕНГ / Prof. Dominique RITLENG

Проф. Доминик РИТЛЕНГ е известен френски специалист в областта на публичното право. Преподава публично, административно и европейско право в Университета на Страсбург . Занимава се с взаимодействията между националния-административен и общностния правов ред и др.
Отговаря за департамента по юридически и политически науки на Европейския университетски център в Нанси. 

3.     УНИВЕРСИТЕТ БОРДО IV "МОНТЕСКЬО"
 

Проф. Жан-Клод ГОТРОН / Prof. Jean-Claude GAUTRON

Проф. Жан-Клод ГОТРОН е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право.
Преподава европейско право в Университета Бордо IV "Монтескьо". Занимава се с Институционално право на ЕС, Външни отношения на ЕС и др.
Директор е на Центъра за изследване на европейското право в Бордо, председател е на журито за хабилитация.
  

 

 

4.     УНИВЕРСИТЕТ НИЦА "СОФИЯ АНТИПОЛИС"
 
 

Проф. Жоел РИДО / Prof. Joel RIDEAU

Проф. Жоел РИДО е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право. Има изключително богата научна професионална кариера.
Преподава европейско право в Университета в Ница "София Антиполис". Интересува се от институционално право на Европейския съюз и ръководи изследвания за влиянието на разширяването на ЕС в юридически, икономически и политически план.
Директор е на Центъра за изследване на правото на европейските организации към Университета в Ница "София Антиполис", титуляр е на катедра ,Жан Моне" и член на Университетския институт на Франция.

 


 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by