Актуални събития


ОТЗИВ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ДОЦ. БОРИС ВЕЛЧЕВ

 отзив

ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

„ПРАВО НА ЕС" НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

За успешната борба с корупцията и организираната престъпност, която е във фокуса на обществения интерес и очакванията на обществото, ние имаме нужда от добре функционираща съдебна система, от компетентни и мотивирани съдии и прокурори, от своевременно издадени справедливи присъди, за да се развиваме като общество. Като университетски преподавател, аз нямам съмнение, че подобни нагласи у магистратите се изграждат търпеливо във времето и не на последно място с качествено преподаване и добра организация на учебния процес. В този смисъл, международната магистърска програма „Право на Европейския съюз", организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски " съвместно с престижни френски университети може да бъде пример. Тя предоставя добра възможност за запознаване с европейската правна теория и практиката на СЕО.

Ползата за колегията, според мен, е безспорна. От една страна, колегите имат възможност да получават компетентно поднесена специализирана информация, което спестява много време и собствени усилия за намирането и тълкуването й. От друга страна, става дума безспорно за система, която вече две години функционира добре и дава резултат. Колегите имат възможност да се потопят в незабравимата академична атмосфера на Северното крило на Ректората след работно време и да получат полезни знания по материята.

Програмата предизвиква устойчив интерес сред българските магистрати и това е доказателство за качеството, както на съдържанието, така и на формата й.

Следва да поздравим и насърчим колегата, гл. ас. д-р Атанас Семов, за добрите идеи по отношение на тази програма и за още по - добрата им реализация. Благодарение на личните контакти на д-р Семов нашите магистрати имат възможност да чуят у нас като лектори експерти и магистрати, с които се гордее европейската правна теория и съдебна практика.

БОРИС ВЕЛЧЕВ

 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by