С Е М И Н А Р

Особености на прилагането на Хартата на основните права на ЕС

София, 23-25 ноември 2018 г.

 

Петък, 23 ноември, Зала „Арена”, х-л „Арена ди Сердика(София, ул. „Будапеща” № 2, пряка на бул. „Княз Дондуков”)

14.00 Откриване: съдия Боян МАГДАЛИНЧЕВ, представляващ Висшия съдебен съвет, председател на Българската асоциация на административните съдии

14.10 Встъпителен доклад на проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, СУ, съдия в Конституционния съд, ръководител на проекта: „Определянето на приложното поле на ХОПЕС – централен проблем на прилагането ù”.

15.15 Лектория на проф. Жан-Пол ЖАКЕ, Почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС, Почетен доктор на СУ, специален съветник на Върховния представител на ЕС за външните отношения и сигурността: „Съдържание и особености на Хартата, роля и значение на Разясненията към нея, практически проблеми на прилагането на Хартата в държавите-членки”

16.15 Кафе-пауза

16.30 Лектория на проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Почетен президент на Университета на Страсбург, Почетен доктор на СУ, бивш директор на Академията по правата на човека – Венеция: „Доктринални и практически измерения на проблема за определяне на приложното поле на ХОПЕС”

17.30 Дискусия

18.00 доц. д-р Иван СТОЙНЕВ, СУ: „ХОПЕС и Вътрешния пазар на ЕС”

18.30 доц. д-р Христо ХРИСТЕВ, СУ: „ХОПЕС, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот”

19.00 Коктейл (за всички присъстващи!)

 

Събота, 24 ноември, зала 272 на ЮФ на СУ (Ректорат, ет. 3), 10.00 – 13.30 и 14.30 – 17.30 ч.

Лектория на проф. Жан-Пол ЖАКЕ и проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР:

Вътрешносъюзен контрол за спазването на ХОПЕС при подготовката на съюзните правни актове –

значение за националния юрист и за прилагане на тези актове в ДЧ.

ХОПЕС и ценностите на ЕС – практически аспекти, приложимост пред съд.

 

Неделя, 25 ноември, зала 292 на ЮФ на СУ (Ректорат, ет. 4), 10.00 – 12.00 и 12.30 – 15.00 ч.

Лектория на проф. Жан-Пол ЖАКЕ и проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР:

Непознати особености на функционирането на институционната система на ЕС.

Причини за и проблеми от не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ – практически аспекти.


 

 

Проф. Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“Завърши випуск 2017 на международната магистърска програма „Право на ЕС“


Обаянието на обучението по Право на ЕС (видео-извадка)


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС
линк 1   линк 2

 


КАК РАБОТИ ЕС?Jean Monnet Chair - материали

 

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by