РЕЗУЛТАТИ

от изпит за прием държавна поръчка

в магистърска програма „Право на ЕС“

20.09.2021г.

 

 

Забележка: Който желае да види писмената си работа, моля да заяви това на имейл адреса на доц. Стойнев - istojnev@uni-sofia.bg ПРИЕМ В МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
"ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
КАМПАНИЯ 2021-2022 г.


 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by