Приемът на документи за магистърските програми в Юридическия факултет ще се осъществи изцяло онлайн в периода 01.08. - 23.09.2022 г.


При подаване на документи и създаване на профил в електронизираната система за регистрация  https://law.kmk.uni-sofia.bg/user/login, е необходимо кандидатите да се регистрират с валидни лични данни и валиден имейл адрес, като прикачат необходимите документи.


Приемът в магистърската програма „ПРАВО НА ЕС“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, мотивационно писмо, свободен текст и бележка за платена такса за обработка на документи).


Класирането за всички магистърски програми се обявява в началото на м. октомври.

ДОКУМЕНТИ


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by