Информационният център на ЕС https://ec.europa.eu/bulgaria/information-centre_bg приема на едномесечни стажове студенти от специалностите Eвропеистика, Право, Международни отношения, Политология, Публична администрация, Икономика, Стопанско управление, Културология и други подобни специалности обучаващи се в български или чуждестранни университети.

За въпроси и допълнителна информация във връзка със стажа, студентите могат да се обръщат към екипа на Информационния център на телефони +359 2 933 52 58 и +359 2 933 52 37, както и по имейл infocentre@evropa.bg
 


Френският институт в България обявява конкурс за участие във форум на тема „Градът и човешките права“, който ще се проведе във Франция от 2 до 10 юли 2017 година.
Конкурсът е насочен към български граждани на възраст от 20 до 26 години, владеещи френски език минимум на ниво B1, които са активни в областта на приобщаването на малцинствата в града (т.е. имат асоциативен, хуманитарен, политически, граждански или синдикален ангажимент.)
Кандидатурите се подават преди 1 март 2017 година на адрес : svetoslav.milanov@institutfrancais.bg .
Избраният кандидат ще бъде награден с пътуване и престой на форума в Париж от 2 до 10 юли .
 
За повече информация относно необходимите документи за кандидатстване, моля вижте прикачения файл.

На 3-6 ноември 2016 г. Международната магистърска програма „Право на ЕС” на ЮФ на СУ за първи път беше домакин на Пътуващия европейски университет в рамките на междуправителствената инициатива „Френско-Германски университет”.

В рамките на неговата 3-та сесия гостуваха над 40 преподаватели и студенти от университетите Париж-Нантер (Франция), Мюнстер (Германия), Скопие (Македония), Тирана (Албания) и Прищина (Косово), които, заедно с 11 български студенти и преподаватели от магистърската програма обсъждаха темата „Бежанци, мигранти и правова държава на Балканите”.

По повод събитието н. пр. Детлеф Лингеман, Извънреден и пълномощен посланик на Федерална Република Германия, даде прием, на който присъства и новият посланик на Френската Република н. пр. Ерик Льобедел. Двамата посланици изразиха подкрепа на инициативата, като инструмент за утвърждаването на правовата държава на Балканите.

Главният научен ръководител на 3-а Пътуващия европейски университет доц. д.ю.н. Атанас Семов поднесе благодарността на всички партньори и участници както за подкрепата, така и за надеждата, че и в бъдеще стойностните инициативи ще могат да разчитат на подкрепата на Франция и Германия.


др. снимки тук


Обръщение
на Н. Пр. посланик Ерик ЛЬОБЕДЕЛКонференция на ЮФ на СУ за европейските фондове
Информация за събитието можете на намерите тук

От тук можете да изтеглите сборника с докладите от конференцията

От тук можете да изтеглите ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ от конференцията


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

линк 1   линк 2

 


 

Видео-лекция за 

Българското председателство н

а Съвета на ЕС 
КАК РАБОТИ ЕС?Jean Monnet Chair - материали

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by