Писменият държавен изпит на участниците в магистърската програма - септемврийска сесия - ще се проведе в 272 аудитория. Часът за писмения и устния изпит остават непроменени, така, както са обявени в графика. 
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
АКАДЕМИЧНА 2016/2017

за повече информация
ТУК


Кандидатите да участие в прием "платено обучение" могат да подават документи до 28 септември.
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ПЕС
РЕЗУЛТАТИВАЖНО!!!


Центърът за продължаващо обучение провежда изпит за второ класиране в прием "държавна поръчка" 
2 места.
Срок за кандидатстване - 23 септември.
Приемният изпит ще се състои на 25 септември (неделя) от 16.00 часа в 302 кабинет.
Документи се подават по общия описан ред.

ПРИЕМ "ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА" - Iво класиране

РЕЗУЛТАТИАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

линк 1   линк 2

 


 

Видео-лекция за 

Българското председателство н

а Съвета на ЕС 
КАК РАБОТИ ЕС?Jean Monnet Chair - материали

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by